Play Okay

Casumos verktøy for en trygg spillopplevelse

 

Play Okay-grenser

Med noen få klikk kan du sette grenser på din Casumo-konto for å sørge for at du alltid har kontroll på spillingen i vårt casino. Siden alle budsjetterer på forskjellig vis tilbyr vi flere grensealternativer. Du kan enten velge én grense eller en kombinasjon av flere forskjellige. Valget er ditt, men vit at vi er tilgjengelig 24/7 for å gi deg råd og hjelpe deg med å sette opp dine grenser.

Det er viktig å være klar over at mange casinoer og tippesider har lignende grenser tilgjengelig for sine spillere. Sørg for at du aktiverer grenser på alle dine spillkontoer. Hvis du er usikker på hva som er tilgjengelig, bare spør.

Grense for innlogget tid

Begrens hvor mange timer du kan være innlogget på din konto daglig. Når du har nådd din grense vil du logges ut automatisk og videre spilling vil pauses eller fortsette i bakgrunnen. Det vil ta 24 timer før du kan øke eller fjerne grensen etter at du har sendt din forespørsel.

Et godt tips: Sørg for at du alltid logger ut av din konto når du er ferdig med å spille.

Eksempel: Hvis du setter en daglig grense på 4 innloggede timer på din konto, vil du kunne spille totalt 4 timer på Casumo pr. dag. Dette kan fordeles på mange korte økter, eller én økt på 4 timer.

Innloggingsnekt

Sett en spesifikk tidsperiode, gyldig for alle dager i uken, hvor du ikke vil kunne logge inn på din konto. Start- og sluttiden på denne grensen vil kalkuleres basert på tidssonen du befinner deg i når du aktiverer den. Det vil ta 24 timer før du kan øke eller fjerne grensen etter at du har sendt din forespørsel.

 

Eksempel: Hvis du aktiverer en innloggingsnekt for tidsperioden mellom kl. 22:00 og 08:00, vil du ikke kunne spille hos Casumo i denne tidsperioden. Dine tilgjengelige timer vil dermed være mellom 08:01 og 21:59.

Innskuddsgrense

En innskuddsgrense vil begrense hvor mye du kan sette inn i løpet av en viss tidsperiode. Når du har nådd denne grensen vil du ikke kunne foreta nye innskudd før grensen har nullstilt seg.

Eksempel: Hvis du setter en innskuddsgrense på 100 kr, og du setter inn 100 kr, vil du ikke kunne sette inn mer penger i den spesifiserte tidsperioden.

Forbruksbudsjett

Et forbruksbudsjett vil begrense det beløpet du kan bruke i en viss periode. Du vil kunne foreta innskudd opptil det beløpet du har valgt, og i tillegg til dette kan du sette inn et beløp som tilsvarer eventuelle uttak gjort i denne perioden.

Eksempel: Hvis du angir et forbruksbudsjett på 100 kr og klarer å ta ut 200 kr, kan du nå sette inn totalt 300 kr frem til perioden tilbakestilles til det opprinnelige forbruksbudsjettet.

Tapsgrense

En tapsgrense vil begrense ditt potensielle nettotap i en viss periode, basert på innsatser minus gevinster. Når du har nådd denne grensen vil du ikke kunne spille videre før grensen har nullstilt seg.

Eksempel: Hvis du setter en tapsgrense på 100 kr kan ikke kontobalansen din synke mer enn 100 kr totalt. Hvis du starter med en balanse på 300 kr vil du ikke kunne spille videre når kontobalansen din når 200 kr.

Omsetningsgrense

En omsetningsgrense begrenser totalbeløpet du kan spille, eller omsette, for i løpet av en gitt periode. Når du har nådd denne grensen vil du ikke kunne spille videre før grensen har nullstilt seg.

Eksempel: Hvis du setter en omsetningsgrense på 100 kr kan spille 10 runder á 10 kr i den gitte perioden.

Når du setter disse grensene vil du velge en sum og en tidsperiode. Alternativene for tidsperioder er daglig (00:00-23:59), ukentlig (kalenderuke) eller månedlig (kalendermåned). For eksempel: hvis du setter en ukentlig grense på onsdag, vil grensen resettes midnatt mandag og deretter vare fra mandag til søndag.

Alle grenser kan justeres eller fjernes. Hvis du ønsker å forminske en grense (gjøre den strengere) vil det tre i kraft umiddelbart. Hvis du ønsker å øke eller fjerne en grense vil en bufferperiode på 24 timer tre i kraft. Etter denne bufferperioden vil du måtte bekrefte endringene via dine Play Okay-innstillinger før de blir gjeldende. Dette er for å forsikre at endringen ikke er relatert til en overivrig avgjørelse, men at det faktisk er en gjennomtenkt beslutning.

Få hjelp

Vi har et team med genuint omsorgsfulle og godt opplærte ansatte som er tilgjengelig 24/7 gjennom vår live chat på www.casumo.com eller via e-post [email protected]. Alt du trenger å gjøre er å kontakte oss og gi beskjed om at du sliter, så vil vi hjelpe deg umiddelbart.