Å hjelpe dine nærmeste

Lær kjennetegnene på et spillproblem og ta skritt for å hjelpe

 

Er du bekymret for at noen spiller for mye?

Det er mange forskjellige tegn på at noen har mistet kontrollen og spiller for mer enn de har råd til å tape. Vi har laget en selvevalueringstest som kan være nyttig for å fastslå om noen du kjenner kanskje har et problem. På generelt grunnlag er det fire områder du kan holde et øye med:

Hvor mye tid brukes?

Du har lagt merke til at stadig mer tid går med til å spille. Kanskje planlegger vedkommende dagene sine rundt spillingen. De virker kanskje distraherte, fjerne og mer tilbøyelig til å prioritere spilling over ting som tidligere spilte en viktigere rolle i livet deres.

Er det pengeproblemer?

Du har kanskje lagt merke til at penger forsvinner fra kontoer. Eller kanskje vedkommende låner penger oftere uten å være i stand til å betale tilbake. Kanskje har de nevnt at de har økonomiske problemer eller at de sliter med å betale regninger, selv med en fast inntekt.

Er det humørsvingninger?

Du har kanskje lagt merke til at vedkommendes humør har endret seg i det siste. Kanskje virker han eller hun mer irritabel eller bekymret enn normalt. Kanskje du gjenkjenner tegn på angst og depresjon som ikke var der tidligere.

Har atferden endret seg?

Det er ikke uvanlig at en person blir isolert fra familie og venner når vedkommende har et problem. Du legger kanskje merke til at de ikke lenger ønsker å delta i sosiale aktiviteter eller unngår sosial omgang.

Hvis du har lagt merke til kjennetegn på problemspilling hos en venn eller et familiemedlem er det viktig at du oppmuntrer de til å søke hjelp. Trå varsomt, vedkommende er trolig veldig sårbar. Å uttrykke sinne eller frustrasjon kan gjøre situasjonen enda verre og føre til at de distanserer seg ytterligere.

Det finnes mange organisasjoner og profesjonelle som kan hjelpe og bistå din venn gjennom rehabiliteringen. Vi har satt sammen noen få vi anbefaler her.

Husk at rehabilitering tar tid. Stå ved vedkommendes side og være støttende på reisen. Du gjør allerede det rette ved å lære mer om problemspilling. Det er nå de trenger deg mest.

Få hjelp

Vi har et team med genuint omsorgsfulle og godt opplærte ansatte som er tilgjengelig 24/7 gjennom vår live chat på www.casumo.com eller via e-post [email protected]. Alt du trenger å gjøre er å kontakte oss og gi beskjed om at du sliter, så vil vi hjelpe deg umiddelbart.